Mallipohjaiset kyselyt

Mallikaupungin kyselyissä vastaaja kommentoi suunnittelukohdetta tarkastellessaan mallia. Vastaajien mielipiteet ja kommentit voidaan liittää näin suoraan malliin. Mallipohjaiset kyselyt voidaan toteuttaa pelillistettyinä esimerkiksi siten, että vastaaja ottaa kantaa idea- tai luonnosvaiheen suunnitelmiin valitsemalla eri mallivaihtoehtojen joukosta itselleen parhaiten sopivan yhdistelmän. Osallistavan budjetoinnin sovelluksemme auttavat asukkaita esittämään toivomuksensa realistisen hankebudjetin puitteissa.