Mallikaupunki

Mallikaupunki on vuorovaikutuksessa asukkaidensa kanssa 3D-aineistojen kautta. Mallipohjainen viestintä helpottaa suunnittelun hahmottamista ja kaupungin elämään vaikuttavista päätöksistä keskustelemista. Mallikaupunki on kaikkien kaupunkia rakentavien kohtauspaikka.